Semmelweis Fogászati Napok 2021 Program

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság 2021. őszén a Semmelweis Őszi Fogászati Napok keretében akkreditált kötelező szinten tartó továbbképzés szervez.

A rendezvény időpontja: 2021. szeptember 30 – október 2.
A rendezvény helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A fogorvoslás aktuális témaköreire igyekszünk fókuszálni, valamint az általános orvosi határterületek közül emelnénk ki néhányat figyelemfelkeltés céljából. 

A rendezvény magában foglalja azt a hagyományos kiállítást, amely a Fogászati Kereskedők és Gyártók Szövetsége (Fokesz) szervezésében kerül megrendezésre.

Fogpótlástan, Endodontia, Konzerváló fogászat 

  1. október 1. (péntek) 

Harmónia terem 

Programfelelős: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár 

MEGNYITÓ 

925-930(5)

Az intraorális szkennelés elmélete és 

gyakorlataDr. Borbély Judit 

930-1015(45’)

3D nyomtatás alkalmazásának 

lehetőségei az implantációs protetikában Dr. Kispélyi Barbara PhD 

1015-1100(45’)

– – 

CAD/CAM az implantológiában: 

“Hagyományos vs digitális”? Dr. Mikulás Krisztina 

Implantációs lenyomatvételi eljárások Dr. Déri Tamás 

– – 

Az abszolút izolálás fogpótlástani 

vonatkozásai Dr. Berze Ildikó 

1100-1120(20’) 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’)

A temporomandibularis ízület 

Dr. Jász Máté 

megbetegedéseinek (CMD) 

differenciáldiagnosztikája 

1445-1530(45’)

A bruxizmus modern megközelítése és 

kezelési lehetőségei Dr. Schmidt Péter 

1530-1615(45’)

 

Fogpótlástan, Endodontia, Konzerváló fogászat 

  1. október 2. (szombat) 

Harmónia terem 

Programfelelős: Dr. Vág János egyetemi docens

MEGNYITÓ 

925-930(5)

Mikroszkóphasználat a fogorvosi 

gyakorlatban Dr. Molnár Eszter 

930-1015(45’)

Regeneratív endodontia Dr. Tóth Zsuzsanna 

1015-1100(45’)

– – 

Gyökérkezelés napjainkban Dr. Komora Péter 

Mikrobiológia és dezinfekció Dr. Lohinai Zsolt – – 

Digitális megtartó fogászat Dr. Vág János Indirekt restaurátumok rögzítése Vasziné Dr. Szabó Enikő 

1100-1120(20’) 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’) 

1445-1530(45’)

Gyökérkezelt fogak restaurálása Dr. Herczegh Anna 

1530-1615(45’)

Fogszabályozás, Gyermekfogászat 

  1. október 1. (péntek) 

87-es szemináriumi terem 

Programfelelős: Dr. Rózsa Noémi Katinka egyetemi docens

MEGNYITÓ 

925-930(5’)

A páciensek kívánságai, elvárásai vs. az 

orthodontia lehetőségei Dr. Kaán Miklós 

930-1015(45’)

„Surgery first vs. surgery last” – dysgnath 

műtétes esetek kezelése sínterápiával Dr. Felkai Tamás 

1015-1100(45’)

– – 

1100-1120(20’)

Fogmozgatás szkelettális horgonylatokkal 

– hol a határ? Dr. Nemes Bálint 

A tranzverzális tágítás lehetőségei 

különböző életkorban a bizonyítékon 

Dr. Bálint Réka 

alapuló fogszabályozás elvei szerint 

– – 

Biomechanikai szempontok a 

horgonylattervezésben Dr. Mlinkó Éva 

Strukturált leletezés a 

gyermekfogászatban Dr. Bálint Réka Orsolya 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’) 

1445-1530(45’)

A fogszabályozás határterületei Dr. Kaán Miklós 

1530-1615(45’)

 

Dento-alveolaris sebészet, Parodontológia 

  1. október 1. (péntek) 

89-es szemináriumi terem 

Programfelelős: Dr. Windisch Péter egyetemi tanár

MEGNYITÓ 

925-930(5’)

Teljes körű parodontális kezelés 

alaplépései és határterületi 

Prof. Dr. Gera István 

kapcsolódások 

930-1015(45’)

A fogszabályozás szöveti modulációs 

szerepe parodontális rekonstrukciós 

Dr. Nagy Pál 

műtétek során 

1015-1100(45’)

– – 

Dr. Csifó-Nagy Boróka és 

PRF + sajátfog csontgraft sebgyógyulást 

Dr. Radóczy-Drajkó 

befolyásoló faktorok szerepe 

Zsombor 

Periimplantáris lágyrészsebészet Dr. Molnár Bálint – – 

Gerincprezerváció fajtái és indikációs 

területei Dr. Horváth Attila 

1100-1120(20’) 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’)

Furkációs defektusok, kombinált 

defektusok, egy- illetve többgyökerű 

Dr. Papp Zsuzsanna és 

fogak parodontális sebészi kezelési 

Dr. Orbán Kristóf 

lehetőségei 

1445-1530(45’)

Koronahosszabbítás és parodontális 

szempontból ideális protetikaDr. Bartha Ferenc 

1530-1615(45’)

Dento-alveolaris sebészet, Parodontológia 

  1. október 2. (szombat) 

89-es szemináriumi terem 

Programfelelős: Dr. Németh Zsolt egyetemi docens

MEGNYITÓ 

925-930(5’)

Fájdalom a szájsebészeti gyakorlatban Dr. Németh Zsolt 

930-1015(45’)

Dinamikus navigációs rendszerek 

alkalmazása a modern dentális 

Dr. Huszár Tamás 

implantológiában 

1015-1100(45’)

 

Az állkapocsízületi diszfunkció invazív 

kezelési módszerei Dr. Vaszilkó Mihály 

Szövődmények, és azok ellátása az 

implantológiában Dr. Bogdán Sándor – – 

Bölcsességfogak sebészetének újdonságai Dr. Joób-Fancsaly Árpád 

1100-1120(20’) 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’)

Sebészi fogeltávolítás alternatívái Dr. Szűcs Attila 

1445-1530(45’)

Állcsontciszták diagnosztikája és kezelése Dr. Koppány Ferenc 

1530-1615(45’)

A fogorvostudomány aktuális kérdései 

  1. szeptember 30. (csütörtök) 

Harmónia terem 

Programfelelős: Dr. Gerle János 

MEGNYITÓ 920

1. 

Digitális fogászati technológia a 

fogpótlástanban Prof. Dr. Hermann Péter 

930-1015(45’)

2. 

Gyulladások az orofaciális régióban Dr. Németh Zsolt 

1015-1100(45’)

SZÜNET 

– – 

1100-1120(20’)

3. 

4. 

SZÜNET 

5. 

6. 

A Molaris-Incisivus Hypomineralisatio 

(MIH) szindróma diagnózisa és kezelési 

lehetőségei. Dr. Rózsa Noémi Katinka 

Parodontológia és orthodoncia 

kapcsolataProf. Dr. Windisch Péter 

Az onlay helye a XXI. században Dr. Vág János 

Prof. Dr. Dobó Nagy 

Mesterséges intelligencia lehetséges 

Csaba 

fogászati alkalmazásai 

1120-1205(45’) 

1205-1250(45’) 

1250-1400(70’) 

1400-1445(45’) 

1445-1530(45’)

7. 

Oxiológia Dr. Sirák András 

1530-1615(45’)