Semmelweis Tavaszi Fogászati Napok ELTE 2018 program

Az évente kétszer megrendezésre kerülő Fogászati Napok a legfontosabb esemény a magyarországi fogászati ágazatban. 
A 2018. május 4-5. kiállításon megtekinthetőek és kipróbálhatóak a nemzetközi piac legnagyobb újdonságai, ennek megfelelően a programok kialakítása során is az elsődleges szempont, hogy olyan, a mai fogorvoslásban leginkább előtérben lévő területeket tekintsük át.
A Semmelweis Tavaszi Fogászati Napok ELTE 2018 program alább részletesen megtekinthető.

Fogpótlástan, Konzerváló fogászat

  1. május 4. (péntek)

(Harmónia előadóterem)

Programfelelős: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5)

1.

Rögzített fogpótlás készítésének parodontológiai vonatkozásai

Prof. Dr. Hermann Péter

930-1015 (45’)

2.

Neuroimmunmoduláció a szájüregi nyálkahártyában

„Árkövy József emlékelőadás”

Prof. Dr. Fehér Erzsébet

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

Arany standard a fémmentes fogpótlások készítése során

Dr. Gerlóczy Pál

1120-1205(45’)

4.

Digitális technikai megoldások cad/cam kerámia anyagokkal: határtalan lehetőségek de hol tartunk ma?

Dr. Borbély Judit

1205-1250(45’)

SZÜNET

Könyvbemutató

1250-1400(70’)

5.

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén

Dr. Kispélyi Barbara

1400-1445(45’)

6.

A gerosztomatológia sajátosságai

Dr. Kivovics Péter

1445-1530(45’)

Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk!

Fogpótlástan, Konzerváló fogászat

  1. május 5. (szombat)

(Harmónia előadóterem)

Programfelelős: Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5)

1.

Új irányzatok a fogorvoslásban:

endodoncia és ergonómia

Dr. Tóth Zsuzsanna

930-1015 (45’)

2.

Sikeres gyökérkezelés – korszerű gyökércsatorna fertőtlenítés

Dr. Lohinai Zsolt

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

A gyökértömési technikák fejlődése

Dr. Vág János

1120-1205(45’)

4.

Destruált, ill. gyökérkezelt fogak rekonstrukciója

Dr. Bartha Károly

1205-1250(45’)

SZÜNET

1250-1400(70’)

5.

Az “emergenceprofile” és ami felette van: optimális funkció és esztétika az implantációs protetikában

Dr. Molnár Bálint

1400-1445(45’)

6.

Az adhézió lehetőségei és korlátai a restaurációs technikában

Dr. Szabó Enikő

1445-1530(45’)

Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk!

Dento-alveolaris sebészet/Parodontológia

  1. május 4. (péntek)

(0.100Aelőadóterem)

Programfelelős: Dr. Windisch Péter egyetemi tanár

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5’)

1.

Teljes körű parodontális kezelés protokollja

Prof. Dr. Gera István

930-1015 (45’)

2.

Protetikai ellátás szerepe a teljes körű parodontális terápiában

Dr. Nagy Pál György

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

Parodontális sebészi tasakkezelés, egy- és többgyökerű fogak ellátása

Dr. Papp Zsuzsanna

1120-1205(45’)

4.

Parodontálisrekonstruktív sebészet korszerű módszerei

Prof. Dr. Windisch Péter

1205-1250(45’)

SZÜNET

Könyvbemutató

1250-1400(70’)

5.

Parodontális plasztikai sebészeti technikák napjainkban

Dr. Orbán Kristóf

1400-1445(45’)

6.

Parodontális fenntartó kezelés jelentősége a hosszútávú eredménynek elérésében

Dr. Csifó-Nagy Boróka

1445-1530(45’)

Dento-alveolaris sebészet/Parodontológia

  1. május 5. (szombat)

(0.100Aelőadóterem)

Programfelelős:Dr. Németh Zsolt egyetemi docens

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5’)

1.

Szájüregi daganatok diagnosztikája és terápiája

Dr. Németh Zsolt

930-1015 (45’)

2.

Fogmegtartó sebészi eljárások

Dr. Szűcs Attila

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

Csontpótló műtétek a preprotetikai sebészetben

Dr. Bogdán Sándor

1120-1205(45’)

4.

Gyógyszer okozta állcsontelhalás megelőzése, korai felismerése, kezelése

Dr. Vaszilkó Mihály

1205-1250(45’)

SZÜNET

1250-1400(70’)

5.

Bölcsességfogak eltávolítása és annak szövődményei

Dr. Körmöczi Kinga

1400-1445 (45’)

6.

Csontpótló műtétek biológiai alapjai, a jövő lehetőségei

Dr. Huszár Tamás

1445-1530 (45’)

Fogszabályozás és Gyermekfogászat

  1. május 4. (péntek)

(0.100Belőadóterem)

Programfelelős: Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5’)

1.

Traumás eredetű fogsérülések és ellátásuk a gyermekfogászati gyakorlatban

Dr. Rózsa Noémi

930-1015 (45’)

2.

Balesetek prevenciója és a következmények hosszú távú ortodonciai és protetikai ellátásának lehetőségei

Dr. Balaton Gergely

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

Ajak-, szájpadhasadékos páciensek ellátásának alapjai

Dr. Nemes Bálint

1120-1205(45’)

4.

Vertikális anomáliák kezelése

Dr. Képes Dániel

1205-1250(45’)

SZÜNET

Könyvbemutató

1250-1400(70’)

5.

Szkeletálishorgonylatok alkalmazása az állcsont-ortopédia területén

Dr. Nemes Bálint

1400-1445 (45’)

6.

A sínterápia fejlődése, attachmentek alkalmazása

Dr. Rózsa Noémi

1445-1530(45’)

Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk!

Fogszabályozás és Gyermekfogászat

  1. május 5. (szombat)

(0.100Belőadóterem)

Programfelelős: Dr. Kaán Miklós egyetemi adjunktus

 

Előadás címe

Előadó

Időrend

 
 

MEGNYITÓ

 

925-930 (5’)

1.

Az ortodonciai kezelések megkezdésének optimális időzítése

Dr. Kaán Miklós

930-1015 (45’)

2.

A Moláris-IncisívusHypomineralisatios (MIH) szindróma diagnózisa és kezelési lehetőségei

Dr. Rózsa Noémi

1015-1100(45’)

SZÜNET

1100-1120(20’)

3.

A sürgősségi fogászati ellátás gyermekfogászati vonatkozásai  

Dr. Déri Katalin

1120-1205(45’)

4.

A frontális keresztharapás kezelésének fontossága, az alkalmazott készülékek hatékonyságának összehasonlítása

Dr. Horváth János

1205-1250(45’)

SZÜNET

1250-1400(70’)

5.

Autista gyermekek és fogászati ellátásuk

Dr. Déri Katalin

1400-1445 (45’)

6.

A rögzített készülékek alkalmazása napjainkban

Dr. Kaán Miklós

1445-1530 (45’)

Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk!